Buitenplaats Zevenhutten: Crematorium, veldcafé en ontmoetingsplek

Het plan voor Buitenplaats Zevenhutten ontstond vanuit de wens een kleinschalig crematorium te ontwikkelen in het Land van Cuijk & Maasduinen. Vanuit de ligging in het omringende natuurgebied ontstond al snel een samenwerking met Brabants Landschap, om juist ook de natuurwaarde en recreatiefunctie van het gebied te versterken. Zo ontstond het idee voor Buitenplaats Zevenhutten: een unieke plek voor natuur, recreatie, herinnering en historie.
Een unieke buitenplaats
Zoals het er nu naar uit ziet wordt Buitenplaats Zevenhutten medio 2018 geopend. Na de bouwvakvakantie wordt gestart met de bouw. Buitenplaats Zevenhutten omvat straks:
Kleinschalig crematorium De Hoenderberg, waar ruimte is voor persoonlijke aandacht en herinnering; Veldcafé De Eik, ontmoetingsplek De Stamboom en een binnentuin, waar bezoekers, wandelaars, fietsers en alle andere passanten even heerlijk kunnen neerstrijken voor een kop koffie met gebak of een andere versnapering; Een informatiepunt van Brabants Landschap in het veldcafé; Een groen buitenterrein voor herinnering,.5000 m² natuur- en recreatiegebied.
Zondag 11 juni maakten inwoners van het Land van Cuijk en Maasduinen voor het eerst op locatie kennis met Buitenplaats Zevenhutten. Aan de hand van een ontdekkingstocht langs zeven hutten konden bezoekers het terrein verkennen en Natuur, Recreatie, Herinnering en Historie op de buitenplaats beleven. En dat bleek een succes. De opkomst was groot en we hebben ontzettend veel enthousiaste en mooie reacties gekregen. Natuurlijk willen we alle bezoekers van harte bedanken! Ben je niet in de gelegenheid geweest om de Open Dag te bezoeken? In september/oktober organiseren we infoavonden om geïnteresseerden uitgebreider te informeren. U kunt zich aanmelden via onze website
www.zevenhutten.nl