phone icon Dag en nacht 0485 - 52 11 11 Bekijk onze vestigingen

Een dierbare overlijdt en is (vermoedelijk) besmet met het Coronavirus. Wat moet de uitvaartleider(ster) doen?
Het overlijden kan worden gemeld op de gebruikelijke manier. Wij vragen of de overledene (vermoedelijk)besmet is met het Coronavirus. Wij zullen u vragen of er ook nabestaanden zijn met gezondheidsklachten zoals: Verkoudheid, hoesten, niezen en koorts. Deze klachten beschouwt het RIVM als mogelijke signalen voor een besmetting met het Coronavirus. Als dat het geval is, overlegt de uitvaartleider(ster), hoe de uitvaart het beste voorbereid kan worden.

 

Komt een uitvaartleider(ster) thuis langs?
De afspraken zullen zoveel mogelijk bij op onze locaties zijn, daar hebben we ontsmettingsmiddelen en houden we het klein en overzichtelijk. Tafels en stoelen worden direct door de uitvaartleider(ster) ontsmet. Hebben nabestaanden (vermoedelijk) het Coronavirus, dan wordt op een andere manier de uitvaart geregeld en contact onderhouden. Dan is het helaas soms nodig of vaker nodig om per telefoon, facetimen het contact te onderhouden als een afspraak op kantoor niet mogelijk is.

 

Vindt de uitvaart plaats?
Nabestaanden die niet besmet zijn en niet in quarantaine zijn, daarvoor wordt de uitvaart op de gebruikelijke wijze geregeld. Met inachtneming van de maatregelen bij uitvaarten opgedragen door het RIVM.

 

Afscheidsbezoeken en diensten
Rouwbezoeken en diensten kunnen ook doorgaan met inachtneming van de maatregelen bij uitvaarten op gedragen door het RIVM. Dit betekent dat er per activiteit maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn. Wij denken graag met u mee om een oplossing te bieden zodat iedereen toch in de gelegenheid wordt gesteld om afscheid te nemen. Tijdens bezoeken dragen wij handschoenen.

 

Is iemand die is overleden aan het Coronavirus, nog besmettelijk?
Het RIVM heeft op deze vraag laten weten, dat het huidige Coronavirus (Covid-19) een nieuw en onbekend virus is. Maar uit onderzoek bij Coronavirussen in het algemeen, blijkt dat de overleving van het virus na overlijden van de patiënt, kort is. Bij lage temperaturen (door koeling) en hoge luchtvochtigheid kan het virus nog tot 3 dagen na overlijden aanwezig zijn. Belangrijker is echter de manier waarop besmetting plaatsvindt: door druppels via hoesten en niezen. De laatste zucht, voor zover dit plaatsvindt, is te zwak om een besmetting te veroorzaken. Na overlijden kan besmetting dus alleen plaatsvinden door het niet uitvoeren van handhygiëne en het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Hoe gaan wij, als directie hiermee om als een overledene thuis is overleden en nabestaanden een thuisopbaring wensen:
Wij adviseren de eerste 3 dagen na overlijden niet thuis op te baren, omdat wij in onze uitvaartcentra een vele sterielere omgeving kunnen creëren. Wenst u toch een thuisopbaring dan vindt deze plaats in de kist, niet op een bed. We hanteren bij het realiseren van de opbaring en de daarbij behorende controles een veiligheidsprotocol voor onze medewerkers, dit betekent dat zij beschermende kleding zullen dragen.

 

Kan de uitvaart van een besmette persoon plaatsvinden?
Ja.

 

Hoe gaan we om met het aantal personen dat een uitvaart bezoekt?
Sinds woensdag 28 maart geldt de overheidsmaatregel dat er bij uitvaartbijeenkomsten weer 100 personen aanwezig mogen zijn. Mogelijke oplossingen kunnen we voor een afscheidsbezoek hanteren, maar ook voor een afscheidsdienst. Een splitsing van bijvoorbeeld een afscheidsdienst in de avond en overdag 2 of meer verschillende bezoektijden. Bij Buitenplaats Zevenhutten kunnen crematies gewoon plaatsvinden en proberen we nabestaanden daarin uiteraard bij te staan en optimaal te begeleiden. Daarnaast is het een optie om de uitvaart in besloten kring te laten plaatsvinden en op een later tijdstip een herinneringsdienst te houden. Dit laatste om zo toch iedereen te betrekken en in de gelegenheid te stellen om samen te herinneren én het afscheid aan iemand te geven wat past en wat iedereen verdiend. Maar helaas realiseren wij ons dat door het coronavirus, het afscheid, wat we graag iedereen willen geven, niet volledig of beperkt kan worden geregeld en verzorgd. Dat raakt ons ook. Maar vooral is dit voor de familie, vrienden en kennissen, voor nabestaanden die het nodig hebben om het verdriet en de herinneringen te delen, heel moeilijk. Mocht deze overheidsmaatregel wijzigen, zullen wij deze strikt opvolgen.

 

Mag iemand met gezondheidsklachten naar een rouwcentrum of uitvaart komen?
Gezondheidsklachten (hoesten, kortademigheid, verkoudheid of koorts) kunnen voortekenen zijn dat iemand besmet is. In lijn met de richtlijnen van de overheid adviseren we deze mensen om thuis te blijven en op een andere manier medeleven te tonen met de nabestaanden.

Onvergetelijk.